Bolesti bederní páteře? Tento článek je přímo pro vás!!!

Trápí tě bolesti bederní páteře? Vyzkoušej manuální terapii.

Nepříjemné bolesti v oblasti bederní páteře jsou problémem, který v dnešní moderní době trápí mnoho jedinců. V současné době známe mnoho příčin, které tyto komplikace způsobují, z těch ovlivnitelných se jedná například o obezitu, nesprávné držení těla nebo o nesprávnou techniku při cvičení se zátěží, například v posilovně. Je možné se těchto bolestí zbavit i bez operativní léčby? A jaké techniky jsou nejefektivnější pro odstranění bolesti?

Bolesti bederní páteře trápí čím dál více lidí

Mezi vůbec nejčastější problémy s bolestí zad patří bolesti v krční části páteře a bolesti ve spodní částí zad v okolí bederní páteře. A právě této spodní části páteře bych se v tomto článku rád věnoval. Bederní část páteře je složena z pěti masivních obratlů (L1-L5), které jsou svou konstitucí zcela dominantní v porovnání s ostatními obratli páteře. Má to svůj důvod – na bederní páteř je vyvíjena největší zátěž u valné většiny tělesných pohybů, a tak tato část páteře tlumí pohyby doslova ze všech stran. Nesymetrické cvičení, nadměrná zátěž, nefyziologické postavení při zátěži nebo špatné držení těla může vést k celkovému přetížení a k bolestem bederní části páteře.

Tyto bolesti však nejsou nijak výjimečné, dalo by se říct, že tomu je spíše naopak. Bolest spodní části páteře si alespoň jednou za život vyzkouší na vlastní kůži asi 84 % populace, to znamená v podstatě téměř každý. Takové bolesti mohou být způsobené pouze nějakým krátkodobým přetížením a po určité době mohou ustoupit (bohudík). Ovšem asi na čtvrtinu populace čeká během života chronická bolest bederní páteře, a to už je o poznání větší problém. Ta trvá totiž déle než 3 měsíce a u dvou třetin případů ani po roce nemizí – znamená tedy pro nás značnou zátěž v běžném životě.

Chronická bolest v bederní části páteře se samozřejmě dá určitými metodami řešit. Standardně je možné podat injekce na tlumení bolesti, pacienti užívají nesteroidní protizánětlivé léky (Ibalgin, Aspirin), možná je také operativní léčba. Ani jedna z těchto metod však není zcela šetrná a ideální, v řadě případů hrozí i další vedlejší účinky, a tak se čím dál více pacientů zajímá o alternativní přístupy. Zde je dobré být stále nohama na zemi, jelikož žádná bolest nezmizí jen tak lusknutím proutku, mávnutím proutku nebo pouhým poslechem relaxační hudby. Existují však i jiné vědecky ověřené postupy, které prokazatelně ulevují od bolesti spodní části zad.

Bolí mě záda. Může bolest ustoupit i bez operativní léčby?

Alternativních přístupů k léčbě a zmírnění bolestí bederní páteře existuje celá řada. Často se aplikuje cvičení jógy, akupunktura, behaviorální terapie, opravdu měřitelných výsledků se však získává zejména manipulativními technikami a metodami na zvýšení mobility v kloubních spojeních, v tomto případě mobility páteře. Právě těmto technikám se věnují fyzioterapeuti, a terapeuti vykonávající metody chiropraxe a osteopatické léčby.

Manipulativní a mobilizační metody nejsou zázračné a v některých případech ani nevedou k takové úlevě od bolesti jako metody chirurgické. Mají ovšem také jednu velkou výhodu – obě metody jsou považovány za velmi bezpečné, a navíc vám mohou pomoci bez jakéhokoliv většího zásahu. Z mého pohledu by proto manipulativní a mobilizační techniky měly vždy předcházet metodám operativním, a to alespoň v případech, kdy se nejedná o vrcholové sportovce v průběhu probíhající sezóny. Zde je třeba provést úlevu od bolesti v co nejkratším časovém horizontu, a tak chirurgické zásahy zde mají své oprávněné místo. V méně závažných situacích však vidím tyto šetrné metody jako jednoduchou možnost, jak bolest zad dlouhodobě zmírnit – koneckonců vás to mnoho nestojí a úleva se může dostavit již po několika konzultacích.

Problematice manipulativních a mobilizačních technik se detailně věnoval Ian D. Coulter ve své meta-analýze z roku 2018 pro časopis The Spine Journal. Ve svých závěrech vycházejících z analýzy více než 1100 pacientů dochází k závěru, že jak manipulativní, tak mobilizační terapie mohou od bolesti ulevovat, na základě VAS skóre* jsou potom efektivněji hodnocené metody manipulativní oproti metodám mobilizačním.

*VAS skóre je mezinárodně uznávaná metoda na určení tělesné bolesti. Pacientovi je na papíře předložen pruh o délce 10 cm, přičemž levý okraj odpovídá žádné bolesti a pravý okraj odpovídá nejvyšší možné bolesti. Prostor mezi levým a pravým okrajem tvoří spojitou oblast, kde pacient zakreslí míru pociťované bolesti. Vyhodnocuje se vzdálenost od levého okraje změřená v milimetrech, tzn. například střední bolest zakreslená doprostřed vymezené oblasti odpovídá VAS skóre 50 mm.

Pro větší názornost jsem si vybral 3 vypovídající studie, které se zabývaly manipulativními a mobilizačními technikami ve vztahu k pociťované bolesti bederní páteře. Ve všech studiích došlo k významnému zmírnění bolesti i bez operativní léčby, které bylo ve všech případech efektivnější oproti kontrolní skupině nebo skupině, která pouze cvičila. Jak je to možné? Pokud cvičíme s tělesnými dysbalancemi a s bolestí, je možné, že samotný pohyb je i přes snahu o správnou techniku nesymetrický a nevede ke správnému zatížení svalů. Někdy je proto lepší nejprve odstranit problém pomocí výše uvedených manuálních metod a až pak následně přistoupit ke kompenzačnímu odporovému cvičení.

Studie 1 – Balthazard et al., 2012

Do této studie bylo zapojeno celkem 42 jedinců, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Experimentální skupina absolvovala manipulativní techniky + kompenzační a posilovací cvičení sestavené zkušenými fyzioterapeuty celkem po dobu 8 týdnů. U skupiny s manipulativní terapií došlo k většímu zmírnění bolesti oproti kontrolní skupině, na obrázku uvádím zlepšení po manipulativních technikách + cvičení vyjádřeno pomocí VAS skóre:

Studie 2 – Cambron et al., 2006

V této studii bylo celkem 235 jedinců s problémy s bolestmi bederní páteře rozděleno do dvou skupin: první skupina byla v péči chiropraktiků, kteří aplikovali účinnou techniku flexion-distraction, druhá skupina cvičila pod dohledem fyzioterapeutů cviky na posílení trupu. Po jednom roce od terapie byla bolest u skupiny léčené chiropraktiky výrazně menší oproti bolesti zad cvičící skupiny. Na obrázku je opět uvedené zmírnění bolesti u skupiny, která prodělala terapii chiropraktickými technikami:

Studie 3 – Aure et al., 2003

Do této studie byli zahrnuti jedinci, kteří trpěli bolestmi zad již po dobu 2–6 měsíců. Celkem 49 pacientů bylo rozděleno do skupiny léčené manuálními technikami a do skupiny, která aplikovala kompenzační cvičení. Dohromady všichni pacienti absolvovali 16 terapií během osmi týdnů. I v této studii došlo k výrazně lepším výsledkům u skupiny léčené manipulativními technikami, graf níže zobrazuje zmírnění bolesti u této skupiny:

 

Manuální techniky opravdu mohou pomoci

Těší mě, že čím dál více lidí se nebojí svěřit do rukou fyzioterapeutů či terapeutů pracujících v duchu chiropraxe a osteopatické léčby. I vědecké výzkumy totiž zcela jasně ukazují, že zlepšení a úleva od bolesti je možná i bez chirurgických zákroků. A ačkoliv samozřejmě existuje řada případů, kde je operativní léčba vyžadována, věřím, že existuje také mnoho případů, kde je na místě spíše šetrná alternativní léčba v podobě manuálních technik.

 

Zdroje:

Aure O. F. et al. (2003). Manual Therapy and Exercise Therapy in Patients With Chronic Low Back Pain. The Spine Journal

Delgado D. A. et al. (2018). Validation of Digital Visual Analog Scale Pain Scoring With a Traditional Paper-based Visual Analog Scale in Adults. J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev

Cambron J. A. et al. (2006). One-Year Follow-Up of a Randomized Clinical Trial Comparing Flexion Distraction with an Exercise Program for Chronic Low-Back Pain. Journal of Alternative and Complementary Medicine

Balthazard P. et al. (2012). Manual therapy followed by specific active exercises versus a placebo followed by specific active exercises on the improvement of functional disability in patients with chronic non specific low back pain: a randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders

Coulter I. D. et al. (2018). Manipulation and mobilization for treating chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis. The Spine Journal

Balague F. et al. (2012). Non-specific low back pain. Lancet

Salzberg L.D. et al. (2013).  Management options for patients with chronic back pain without an etiology. Health services insights

Deyo R. A. et al. (2009). Overtreating chronic back pain: time to back off? Journal of the American Board of Family Medicine

Chou R. et al. (2007). Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Internal Medicine

 

 

Autor: Martin Schmiedl

Comments:0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *