Příjem a zpracování cizorodých látek v organismu

Příjem a zpracování cizorodých látek v organismu V souvislosti s výživou se nejčastěji bavíme o příjmu a následnému využití živin, tj. energetickém metabolismu a jeho možném ovlivnění a optimalizování. V kontextu celé fyziologie lidského organismu je však třeba si uvědomit, že spolu s živinami…

Krebsův cyklus

Aerobní spalování živin – Krebsův cyklus Krebsův cyklus je jedním z nejvýznamnějších biochemických cyklů v metabolismu živin. Jeho objev znamenal v minulém století velký převrat v pohledu na procesy v lidském organismu, není proto divu, že byl oceněn Nobelovou cenou. V následujícím článku se pokusím rozebrat…

Rostlinné bílkoviny – V čem se liší od živočišných a jak s nimi zacházet

Ačkoliv je rostlinná strava zpravidla méně bohatá na zastoupení bílkovin, nelze jejich obsah zanedbat. Vždyť vegani a z části též vegetariáni dokáží přežívat a prosperovat výhradně na bílkovinách z rostlinné říše. Rostlinné bílkoviny se však od živočišných v lecčems odlišují, a proto je…

Jak v našem těle pracují hormony – 2. část

Jedním z největších strašáků všech sportovců neužívajících zakázané látky dopingového charakteru je chronicky zvýšená hladina kortizolu. Kortizol je katabolický hormon, který má v organismu zcela nepostradatelnou úlohu a při své přirozené koncentraci pomáhá udržovat intenzitu tréninku a spalovat tuk. Dostaneme-li se však…

Jak v našem těle pracují hormony – 1. část

Hormony hrají ve fungování lidského organismu zcela nezastupitelnou úlohu – podílejí se na koordinaci biochemických procesů, organizaci a komunikaci mezi jednotlivými centry. V organismu přítomné hormony jsou, podobně jako enzymy, vysoce selektivní, a proto nemohou být zastoupeny žádnou jinou v těle přítomnou…

Stručný pohled do biochemie Aneb Co se v nás vlastně odehrává II.

V minulém článku jsme pojednali o základních fázích přeměny sacharidů v organismu. Ačkoliv je všeobecně známo, že primárním palivem organismu jsou právě sacharidy, stále zde existují cesty, pomocí kterých lze získat energii z jiných živin, jako jsou bílkoviny či tuky. Stejně tak zůstává…

Stručný pohled do biochemie Aneb Co se v nás vlastně odehrává

Metabolismem živin zpravidla označujeme soubor všech biochemických pochodů základních živin v organismu. Při studiu výživy je třeba mít na paměti, že cesta živin od vstupu do organismu až ke konečnému využití dané živiny je značně dlouhá a mnohdy komplikovaná. Základními…

1 3 4 5 6