Fascie a jejich vliv na pohyb a bolesti

Lidské tělo je tvořeno ze svalů, kostí, orgánů, cév a všech možných dalších útvarů, které jistě znáte ze školy či z učebnic biologie. Položili jste si ale někdy otázku, čím jsou k sobě tyto útvary v organismu upnuty a zajištěny tak, aby tělo jako celek bylo pevné, stabilní a funkční zevnitř? Odpověď na tuhle otázku nám dávají bílá pojivová vlákna s názvem fascie a je až s podivem, jak málo o nich do současné doby víme…

Co to jsou fascie a proč by nás měly zajímat

Fascie jsou složeny z buněk, fibroblastů, které produkují kolagen a extracelulární tekutinu včetně kyseliny hyaluronové či proteoglykanů. Obalují svalové snopce a šlachy a umožňují jejich fixaci a fyziologii pohybu, zjednodušeně můžeme říci, že fascie drží celé tělo pohromadě. Svým chováním fascie v lecčems připomínají svaly – skládají se do vrstev a mají tendenci se zkracovat, což může být nakonec zdrojem nejrůznějších typů bolestí.

 

Výzkum fascií v současné době pokročuje doslova mílovými kroky. I zarytí odpůrci fasciální anatomie a zastánci „staré školy fyzioterapie a trenérství“ postupně začínají chápat významnou roli fascií ve fyziologii pohybu, která pomáhá objasnit řadu dosud nepříliš dobře vysvětlených problémů. I přes to se však najdou tací, kteří tvrdí, že fascie v pohybu např. při dřepu nehrají roli. Díky studiu fascií totiž konečně začínáme chápat, jak je možné, že:

  • nás bolí záda, i když rentgenová a magnetická rezonance ukazují, že je vše v pořádku
  • za bolest zad doopravdy může být z části zodpovědná psychika a emoční stres
  • lidé se sedavým zaměstnáním mají potíže s nespecifickými bolestmi

Zároveň pokud dojde k zatuhnutí a ke snížené funkci fascie, jiná část těla přebírá a kompenzuje daný pohyb, což v konečném důsledku opět vede ke zdravotním problémům, dysbalancím, a především k možným bolestem. Klasickým příkladem je zatuhnutí fasciálního řetězce v prsních svalech, následkem čehož je pohyb kompenzován přílišným prohnutím bederní páteře (viz obrázek).

 

Studium fascií mně i mnoha mým kolegům umožňuje řešit a napravovat problémy klientů, kteří za mnou přicházejí se zdravotními obtížemi. Ba co víc dovoluje mi nejen odstranit bolest v daném místě, ale navíc mi umožňuje řešit problém jako takový, což je velká výhoda.

Fascie = systém připomínající chaos

Jak jsou fascie v těle orientované? Pokud byste se podívali na obrázek fasciální tkáně, pravděpodobně by na vás zanechal dojem chaotického systému různě propojených kolagenních vláken, které nemají viditelný začátek ani konec. Podobně chaoticky působily fascie i na vědce v dřívější době, a tak studiu fascií jen málokdo přikládal nějaký větší význam. V posledních letech se však ukazuje, že fascie zdaleka nejsou jen náhodný systém, v těle jsou uspořádány do jednotlivých řetězců, které dovolují velmi úzkou spolupráci napříč jednotlivými segmenty lidského těla. Pokud vás proto například bolí záda, je možné, že zdroj problému leží úplně někde jinde v daném fasciálním řetězci, například v dolní končetině apod.

Velký pokrok ve studii fascií provedla též italská vědkyně z Padovy Carla Stecco, která poprvé fasciální řetězce systematicky popsala ve své knize Functional atlas of the human fascial system, kterou napsala v roce 2014. Poznatky z této knihy jsou v současné době jedním z nejcennějších zdrojů informací o fasciích nejen pro fyzioterapeuty, ale také pro chiropraktiky, maséry a další povolání, kterým umožňuje najít rychlejší a efektivnější řešení zdravotních problémů.

Proč je pohybová aktivita klíčovou prevencí před bolestmi?

Když se řekne sedavé zaměstnání a absence pohybu, ihned se nám vybaví větší předpoklady k tloustnutí, ke zhoršeným hodnotám kardiovaskulárního systému, ale také například k častým bolestem v zádech či v kyčlích. Čím je to ale způsobeno? Jak je možné, že svému tělu škodíme, i když jej nijak nenamáháme?

Odpověď opět můžeme (mimo jiné) nalézt ve fasciích. Bylo zjištěno, že ve svalové tkáni, která není vystavována fyzické námaze, dochází k chaotickému „přemnožení“ kolagenních vláken, což vede ke zhoršené funkci kloubního aparátu. Zároveň může dojít k nižší skluznosti mezi jednotlivými fasciálními vrstvami, což opět vede ke snížené pohyblivosti a častým bolestem. Pohybová aktivita, která pravidelně a rovnoměrně zatěžuje svalový a kloubní aparát tomuto procesu brání a umožňuje nám chránit se před chronickými bolestmi.

Jak se starat o správný stav fascií?

Jak už jsem zmínil výše, klíčovým faktorem pro udržení zdravého stavu fascií je pravidelný pohyb, který zatěžuje rovnoměrně a symetricky všechny segmenty našeho těla. Vhodná je jak vytrvalostní aktivita, tak pravidelné cvičení. Při již vzniklých problémech je však vhodné fascie nejprve manuálně uvolnit a následně dělat pravidelné aktivity. Vedle pohybu bychom měli dbát také na zdravý životní styl, důležitý je dostatečný příjem bílkovin a látek s antioxidačním efektem (ovoce a zelenina v dostatečném množství). Při problémech se také často doporučuje příjem kolagenu, kyseliny hyaluronové a argininu, je však stále třeba více studií pro lepší pochopení a směrodatnější doporučení vzhledem k vhodné suplementaci.

Pokud trpíte bolestmi způsobenými špatným fungováním fasciálního systému, mohou vám pomoci manuální techniky pod dohledem zkušeného trenéra či fyzioterapeuta. Bylo zjištěno, že správným manuálním postupem je možné zvýšit množství vody a kyseliny hyaluronové ve fasciích, což vede k lepší skluznosti a k možné odstranění bolesti.

Je pravděpodobné, že dalším důležitým faktorem pro správnou funkci fascií je i celková duševní pohoda s minimem stresu i zde jsou však důležité další studie k lepšímu pochopení tohoto mechanismu.

Budoucnost patří fasciím

Já i mnoho dalších trenérů a fyzioterapeutů věříme, že studium fascií a přenos poznatků do aplikované sféry nám může ještě mnoho nabídnout. Sám z vlastní zkušenosti vím, že uplatňování poznatků o fasciích na mých klientech vede v řadě případů opravdu k úchvatným výsledkům. Proto pokud vás trápí chronické bolesti a stále nemůžete najít problém v daném místě (všechna vyšetření se zdají být negativní) nezapomeňte na fascie, mohou totiž být oním klíčem k vašemu problému.

 

 

 

 

Comments:0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *