Fytoestrogeny v sóje – o jak velké riziko jde?

Sójová bílkovina patří mezi nejčastěji používané alternativy k živočišným proteinům. Důvodů je hned několik: sója jako surovina patří mezi levné zdroje bílkovin, zároveň se svým zastoupením aminokyselin přibližuje živočišným zdrojům a může tak sloužit jako plnohodnotná bílkovina pro vegany či osoby, které se živočišným bílkovinám vyhýbají. Ani sója však není nedotknutelná, a i její konzumace může být za určitých podmínek z dlouhodobého hlediska problematická. Slyšeli jste už o fytostrogenech? 

 

Fytostrogeny, přesněji bychom je měli nazývat spíše isoflavony, jsou látky, které se svou strukturou nápadně podobají estrogenům, ženským pohlavním hormonům. Struktura isoflavonů je dokonce natolik podobná, že se tyto látky dokáží vázat na receptory, na které se za běžných podmínek váží estrogeny, a mohou tak ovlivňovat hormonální funkci v organismu. Některé studie na zvířatech dokonce prokázaly, že isoflavony se v těle mohou chovat jako endokrinní disruptory (látky, které mohou ovlivňovat hormonální rovnováhu v těle a tím tak zasahovat do běžné fyziologie organismu)!

 

Jak fytoestrogeny zasahují do našeho života?

Mezi nejčastěji diskutovaná rizika vyplývající z přítomnosti isoflavonů ve stravě je snížení hladiny testosteronu u mužů. Jak se takové snížení navenek projevuje? Nejčastěji sníženým libidem, nižší motivací, poklesem energie a nálady, v krajních případech až erektilní dysfunkcí či poklesem množství svalové hmoty. Nic, co byste si přáli v běžném životě, že?

Jenže – jsou takové obavy na místě při konzumaci pouhé sóji?

Na tuto otázku se zaměřili vědci v roce 2010 a analyzovali všechny dosud provedené studie, které se zabývaly tím, jak příjem sóji ovlivňuje hladinu testosteronu u mužů. A jak to celé dopadlo?

Ze všech analyzovaných studií pouze dvě prokázaly pokles hladiny testosteronu u mužů následkem konzumace fytostrogenů v sójové bílkovině. V první ze zkoumaných studií byla testovaným subjektům podávána dávka 56 g sójového izolátu denně po dobu čtyř týdnů. Ačkoliv po čtyřech týdnech byl prokázán úbytek testosteronu v krvi, je třeba poukázat na několik nedostatků při průběhu testování:

  • Při testování nebyla použita kontrolní skupina.
  • Celá studie sestávala z 12 testovaných subjektů.
  • Jeden z testovaných subjektů vykazoval významně zvýšenou hladinu testosteronu, která během testování klesala a nepřestala klesat i po skončení testování. Tím testovaný subjekt významně ovlivnil výsledky celé skupiny.

Druhá ze zmíněných studií trvala šest týdnů a podávala subjektům 120 mg isoflavonů denně (odpovídá dávce asi 35 g sójové bílkoviny). Po ukončení testování byl zaznamenán pokles hladiny testosteronu asi o 5 % oproti původním hodnotám. Výsledky pro kontrolní skupinu podávající obilný protein však nebyly uvedeny, a proto ani zde nelze výsledky interpretovat s ohledem na kontrolní skupinu.

Ve všech ostatních studiích bylo zjištěno, že hladina testosteronu nebyla ovlivněna podáním běžných dávek sójového proteinu, a proto v současné době převládá názor, že sója je bezpečný zdroj bílkovin, který může sloužit jako alternativa běžným živočišným proteinům.

 

Zdroje:

[1] Goodin S. et al. (2007). Clinical and biological aktivity of soy protein powder supplementation in healthy male volunteers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 16

[2] Gardner-Thorpe D. et al. (2003). Dietary supplements of soya flour lower serum testosterone concentration and improve markers of oxidative stress in men. Eur J Clin Nutr 57

[3] Hamilton-Reeves J. M. et al. (2010). Clinical studies show no effects of soy protein or isoflavones on reproductive hormones in men: results of a meta-analysis. American Society for Reproductive Medicine 94:3

Comments:0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *