Iliopsoas a bolest zad: posilovat nebo protahovat?

Zkrácení bedrokyčelního svalu (m. iliopsoas) je noční můrou všech osob se sedavým zaměstnáním. Jeho úkolem je totiž vykonávat flexi = ohyb v kyčelním kloubu (rozuměj přitažení stehna k trupu) a to je pohyb, který nás pronásleduje od rána do večera. Koneckonců takové několikahodinové sezení na kancelářské židli je toho typickým příkladem. Následkem je poté přirozené zkrácení daného svalu, které může být v řadě případů zdrojem bolesti zad. A tak logické doporučení zní: „Bedrokyčelní sval neposiluj, ale jenom protahuj.“ Je to ale to jediné a nejlepší řešení?

Protahování bedrokyčelního svalu není univerzální řešení

Hned na úvod je třeba říct, že zkrácení bedrokyčelního svalu doopravdy může být problémem, který způsobuje až bolesti zad či hyperlordózu v bederní části páteře, koneckonců tyto nefyziologické postavení způsobené mj. zkráceným bedrokyčelním svalem známe pod označením „dolní zkřížený syndrom“. První, co nás napadne, je, že bychom tento sval měli protahovat – a ono to naštěstí v některých případech funguje a pomáhá se zmírněním bolestí zad. Nicméně ne vždy tomu tak je.

Jak postupovat v případech, kdy protahování bedrokyčelního svalu nevede k viditelnému zlepšení? Dlouhou dobu jsem si sám příliš nevěděl rady, a tak jsem postupně došel k myšlence:

Proč by m. iliopsoas měl zůstat slabý a neposilovaný, když se jedná o agonický flexor, který hraje důležitou roli v celkovém postoji těla?

Rozhodl jsem se jít proti zásadě č. 1 většiny trenérů, která zní takto: bedrokyčelní sval se neposiluje, jen protahuje. Tak já jsem jej začal posilovat – a světe div se, začaly se objevovat velmi slibné výsledky.

Samozřejmě, nezačal jsem s posilováním bedrokyčelního svalu jen tak zkusmo. Dlouhou dobu již je totiž známo, že stažení svalů může mít v řadě případů zcela relevantní důvod, přičemž v tomto případě může jít o tzv. reflexní stažení, které je způsobené oslabením m. iliopsoas. Ve skutečnosti totiž tento sval nemusí být stažený z toho důvodu, že se málo protahujete, ale může být stažený z toho důvodu, že není dostatečně posilovaný a jeho ochablost je kompenzována jeho zkrácením. V takovém případě je logické, že namísto jeho neustálého uvolňování a protahování je nakonec více na místě jej posílit, jelikož je nedostatečně rozvinutý.

Takže teorie „ochablé“ a „zkrácené“ svaly není správně?

Je třeba si uvědomit, že celá teorie na „zkrácené a ochablé svaly“ není ničím jiným než jedním modelem, teorií, pomocí které si vysvětlujeme opravdovou realitu. Tak jako všechny modely je to však model neúplný, zjednodušený, který nám vysvětlí mnoho jevů, ale neplatí zcela univerzálně. Zkrátka příroda nás předbíhá i v tomto pohledu, a tak k pochopení jejích pravidel nám ještě stále chybí pár kroků. Ve skutečnosti tedy představa, že bychom měli ochablé svaly pouze posilovat a zkrácené svaly pouze protahovat, není v mnoha případech správná. To je přesně ten moment, kdy si jako trenéři, ale i terapeuti začínáme uvědomovat, jak málo toho ve skutečnosti víme…

Studie potvrzují, že posilování bedrokyčelního svalu může pomoci

Aby nezůstalo jen u teorie a mých zkušeností, ukážu výše popsanou problematiku také na příkladu jedné nedávné vydané studie, která se podobnou situací zabývala. Ve studii rozdělily osoby do tří skupin, přičemž jednotlivé skupiny vykonávaly následující terapeutické cvičení:

  • Segmentální stabilizace
  • Segmentální stabilizace + protahování iliopsoas
  • Segmentální stabilizace + posilování iliopsoas

Segmentální stabilizace spočívá v posílení (stabilizaci) svalů, které jsou přímo zapojené do svalového řetězce způsobujícího bolesti zad. V tomto případě se jedná o svaly v hluboké vrstvě, konkrétně o příčný sval břišní (m. transversus abdominis) a vzpřimovače páteře – svaly multifidy (m. multifidus), doplněné o bránici (diaphragma) a svaly pánevního dna. Segmentální stabilizace je důležitým prvkem odstranění bolesti zad a ve studii byla prováděna pomocí cvičení mostů na balanční podložce.

My se však zaměříme na to, jak tuto segmentální stabilizaci doplní posilování, resp. protahování bedrokyčelního svalu. Už asi tušíte, že konvenční protahování tento pomyslný souboj nejspíš nevyhraje…

Na níže uvedeném grafu si můžeme ukázat, jak jednotlivé osoby zapojené do studie reagovaly na terapeutické cvičení – čím vyšší koeficient VAS, tím větší bolest zad (červená křivka = segmentální cvičení + protahování; zelená křivka = segmentální cvičení + posilování; modrá křivka = segmentální cvičení):

Jak je vidno, nejlepších výsledků bylo dosaženo při pravidelném posilování bedrokyčelního svalu společně se segmentální stabilizací. A jaký vliv zanechaly jednotlivé cvičební strategie na flexibilitu extenzorů?

No, výsledky vidíte sami – jediné prokazatelné zlepšení je v případě posilování bedrokyčelního svalu, jaké to překvapení.

Co bychom si z toho měli odnést?

Je zřejmé, že uvolňování a protahování bedrokyčelního svalu bude dále pomáhat řadě pacientů s odstraňováním bolestí zad, nicméně je dobré vědět, že i jeho posilování může vést k velmi zajímavým výsledkům. Koneckonců je logické, že velké svaly zodpovědné za klíčové pohyby z podstaty věci musí být silné, rozvinuté a pružné. Nejinak je tomu i v případě bedrokyčelního svalu, který je hlavním flexorem našeho kyčelního kloubu a přímo zodpovídá za tento pohyb. Proto pokud trpíte bolestmi zad, zvažte také posilování bedrokyčelního svalu spolu se stabilizačními cviky na svaly v hluboké vrstvě – možná tak dosáhnete vůbec největšího zlepšení.

Jako fyzioterapeuti a trenéři bychom měli být připravení učit se novým věcem a nespoléhat pouze na zažité postupy, které ani zdaleka nemusí fungovat ve všech případech. Jeden příklad za všechny jsem se pokusil shrnout v tomto článku, kde strategie spočívající v přesně opačném postupu oproti zažitým představám může vést k prokazatelným zlepšením.

 

 

Autor: Martin Schmiedl

 

Zdroj: https://symbiosisonlinepublishing.com/exercise-sports-orthopedics/exercise-sports-orthopedics10.php?fbclid=IwAR0pTo2iUUaO6x4DqbGmhYmuYl9ZJsJgZ4dwGy6FQUdJyyqTgfIOgSQndh0

Comments:0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *