Jak napravit blokace a je cvičení vždy tím nejlepším řešením problémů?

Jak napravit blokace a je cvičení vždy tím nejlepším řešením problémů?

Blokace, dysbalance a kloubní posuny v těle jsou nepříjemné komplikace, které vám mohou způsobit chronickou bolest či vás dokonce mohou omezovat v běžných pohybech během dne. Ve snaze o zlepšení situace pravděpodobně zajdete za fitness trenérem a odejdete se seznamem cviků v rámci kompenzačního cvičení. V řadě případů to zabere, zaplať pánbů za to! Co ale když ne? Dají se řešit blokace i jiným způsobem a je možné, že kompenzační cvičení může v některých případech vést až ke zhoršení situace?

Kompenzační cvičení nemusí vždy řešit blokaci pohybového aparátu

Křížokyčelní oblast je častým zdrojem bolesti zad

Jednou z nejčastějších blokací, se kterou se setkávám v každodenní praxi, je blokace SI spojení (Sakro-Iliakálního), která stojí za řadou zdravotních problémů a typicky se projevuje chronickou bolestí zad v dolní části páteře. Z anatomického hlediska jde o decentrování křížokyčelního spojení, následkem čehož není možný fyziologický pohyb v dané kloubní dráze. To má za následek zdravotní potíže, které se mohou projevovat jen mírnou bolestí, ale v krajních případech mohou vést až k celkové pohybové paralýze.

V mnoha případech je možné postupovat pomocí kompenzačního cvičení, což je také postup většiny fyzioterapeutů a trenérů. A nutno dodat, že v mnoha případech je tento postup na základě komplexního kineziologického rozboru také účinný a vede k nápravě a celkové úlevě. Bohužel, v řadě případů není možné napravit blokaci pouhým kompenzačním cvičením a je nutné pomocí jemné manipulace provést nápravu manuálně. Pokud v takových případech tento postup neuděláme, a naopak budeme dále cvičit nápravné cviky, potom nejen že problém nevyřešíme, ale můžeme se dopracovat ještě k dalším zraněním kloubního aparátu, jelikož kyčelní kloub nepracuje ve fyziologické pozici. A to samozřejmě nikdo nechce…

Při vychýlení pánve je kompenzační cvičení nevhodné

Jiným častým problémem, se kterým se běžně setkávám, je posunutí pánve na jedné straně vertikálním směrem oproti druhé straně pánve. V takovém případě může dojít k vychýlení jedné strany pánve až o několik centimetrů, což ihned vede k dalším tělesným dysbalancím vč. skoliotického držení těla. V takovém případě je další cvičení (byť kompenzační a cvičené v dobré víře za účelem nápravy) naopak nevhodné a nemělo by být dále vykonáváno bez předchozího manuálního odblokování. Celá mechanika kloubního aparátu je totiž narušená a hrozí riziko zranění dalších částí těla v důsledku nestejnoměrného rozložení tlaku mezi jednotlivé ploténky. Zároveň hrozí zvýšené zatížení a následné přetížení fasetových kloubů a další možná rizika.

Výše zmíněný případ nefyziologického postavení pánve ve vertikálním směru si můžeme ilustrovat na přiloženém obrázku, kde pravá laterální strana pánve je vychýlená od levé části, což okamžitě vede k „prodloužení“ jedné končetiny oproti druhé asi o 3 cm. Všimněte si zřetelné skoliózy jakožto následku pánevního posunu. Dokážete si představit, že s takovým biomechanickým postavením dokážete cvičit zdravě a bez dalšího rizika zranění? Pravděpodobně ne, proto je v takovém případě žádoucí nejprve přistoupit k odblokování daného problému a až následně zahájit nápravná a kompenzační cvičení.

Klíč k řešení problémů leží vždy ve správné diagnostice

Začali jste s kompenzačním a nápravným cvičením a nevidíte výsledky ani po několika měsících cvičení? To ještě stále neznamená, že se váš problém nedá řešit, jen je možné, že řešení nespočívá právě v té metodě, která vám byla naordinována jako možný klíč k problému. Kompenzační cvičení samozřejmě v nápravách má své místo a v žádném případě jej nechci zpochybňovat (koneckonců jej s klienty praktikuji na denní bázi), někdy je však důležité zaměřit se také na pořadí jednotlivých nápravných kroků. Manuální odblokování totiž může pomoci ihned a velmi výrazným způsobem, díky čemuž následné cvičení bude jednodušší, a především méně rizikové oproti cvičení s nefyziologickým postavením těla.

Pokud trpíte nepříjemnou bolestí zad, platí taková obecná (byť samozřejmě ne zcela stoprocentní) pravidla:

  • Bolest jste si způsobili špatným pohybem, lidově řečeno „vás chytlo v zádech“. Potom pravděpodobně došlo k jednoduché blokaci, která jde snadno napravit během jednoho sezení se zkušeným fyzioterapeutem či školeným trenérem.
  • Bolest v zádech je dlouhodobá, pravděpodobně způsobená dlouhodobě nesprávným držením těla, jednostranným namáháním apod. V takovém případě je třeba zahájit léčbu pečlivou diagnostikou, během které zkušený terapeut zjistí zdravotní problémy a navrhne možné metody řešení. V dnešní době se i řada trenérů školí v oblasti účinných nápravných metod (Dornova metoda, Mulliganův koncept, které mohou dělat), proto vám dnes již mohou pomoci podstatně více než „trenéři ze staré školy“, kteří napravují stále podle tabulek z minulého tisíciletí a v řadě případů klientům se zdravotními problémy prakticky vůbec nepomohou…
  • Bolest nemusí být pouze z blokace. Jelikož příčin bolesti zad je velmi mnoho není možné je všechny vypsat. Za zmínku však určitě stojí fasciální systém, jehož výzkum v posledních letech ukázal nový náhled k bolestem zad a je nutné s ním pracovat nejen okrajově a nelze mu přisuzovat podřadnou funkci.

Dejte si záležet na výběru správného fyzioterapeuta či trenéra

Pokud vás trápí nějaký zdravotní problém od bolesti zad až po tělesné dysbalance či zkřížené syndromy, nevěste hlavu, mnoho věcí jde dnes napravit a zlepšit i v relativně krátké časové periodě. Chce to pouze trpělivost a šikovnou ruku někoho, kdo se v dané problematice vyzná. Doporučuji proto hledat takové trenéry a fyzioterapeuty, kteří se pravidelně školí v dané problematice a kteří za sebou mají výsledky a pozitivní odezvy. Zdraví totiž máte jen jedno a několik nesprávných rad může vést v řadě případů k tomu, že se vaše problémy nejen že nevyřeší, ale třeba ještě zhorší.

 

Autor: Martin Schmiedl

 

 

Comments:1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *