Jak v našem těle pracují hormony – 2. část

Jedním z největších strašáků všech sportovců neužívajících zakázané látky dopingového charakteru je chronicky zvýšená hladina kortizolu. Kortizol je katabolický hormon, který má v organismu zcela nepostradatelnou úlohu a při své přirozené koncentraci pomáhá udržovat intenzitu tréninku a spalovat tuk. Dostaneme-li se však do fáze, kdy je jeho hladina nepřetržitě zvýšena, začnou převažovat jeho negativní účinky a cesta za vysněnými cíli se začne nepříjemně vzdalovat…

Kortizol a jeho základní funkce

Kortizol je významný katabolický hormon, tj. hormon, který je zodpovědný za rozklad tělu vlastních zásob energie za jejich současného spálení vedoucího k zisku energie. Je tedy evidentní, že zvýšená hladina kortizolu bude zpravidla v období delšího hladovění či na konci náročného sportovního výkonu – tzn. v obdobích, kdy je omezený dodej energie z potravy či kdy je zvýšený požadavek na spalování živin. Stejně tak nejspíš není překvapením, že zvyšování, resp. snižování hladiny kortizolu jde proti relativním změnám hladiny insulinu: pokud se hladina insulinu zvýší, úměrně tomu se sníží hladina kortizolu a naopak. Jednou z nejúčinnějších metod, jak akutně snížit hladinu kortizolu, je proto konzumace sacharidů, které vyvolají současné zvýšení hladiny insulinu v krvi. Pokud se však snažíte snížit hladinu kortizolu, protože držíte restrikční dietu a snažíte se redukovat tukovou tkáň, není výhodné konzumovat sacharidy v excesivním množství, jelikož následkem toho možná bude hladina kortizolu v nižších hodnotách, ale celkové množství podaných sacharidů bude samo o sobě stačit k tomu, aby redukce tukové tkáně byla bezvýsledná.

Stejně tak během, a především na konci tréninkové jednotky, bývá hladina kortizolu v krvi zvýšena. Je to zcela přirozený proces – organismus vyžaduje energii ke spálení, a proto se uvolňují hormony, které svým působením chtěnou energii zabezpečí. Jelikož kortizol podporuje glukoneogenezi1 a glykogenolýzu2 je výborným nástrojem těla, jak energii zabezpečit v dostatečné míře. Zde je třeba zmínit, že podobnou funkci má též růstový hormon, který se ze stejného důvodu vyskytuje v krvi během tréninku ve zvýšených koncentracích. Stejně tak je třeba upozornit na fakt, že tyto nárazové změny v hladinách anabolických hormonů mají jen velmi malý vliv na celkový růst svalové hmoty.

1 Biochemické cesty probíhající v játrech vedoucí k syntéze glukózy; může probíhat např. z aminokyselin
2 Uvolňování glukózy ze zásobního glykogenu

Proč chronicky zvýšená hladina kortizolu omezuje redukci tukové tkáně?

Zvýšená hladina kortizolu v krvi bývá dávána do souvislosti s nekontrolovatelným hladem a chutí na sladké. V konečném důsledku tedy za přibíráním na váze či neúspěšném hubnutí mohou stát sladkosti či drobnosti zkonzumované pouze kvůli zvýšené hladině kortizolu v krvi.

Hladina kortizolu je taktéž velmi úzce spjata s významnými metabolickými hormony štítné žlázy, tj. tyroxinem a trijodtyroninem. Neaktivní hormon, tyroxin, za běžných podmínek podléhá dejodaci a přeměňuje se na trijodtyronin. Právě zvýšená hladina kortizolu v krvi tuto konverzi blokuje, a proto omezuje vylučování účinné formy hormonů štítné žlázy do krve, což v konečném důsledku může vést až ke zpomalení metabolismu.

Prevencí před chronicky zvýšenými hladinami kortizolu v krvi je pravidelný příjem živin včetně sacharidů, vyhýbání se stresovým situacím či nastavení rozumného tréninkového plánu vzhledem k individuální tréninkové kapacitě. Velmi často se setkávám s amatérskými sportovci, kteří vinou příliš náročného či intenzivního tréninku dosahují velmi rychle zvýšené hladiny kortizolu v krvi, která znesnadňuje tréninkové úsilí. Stejně tak dostatečný spánek je zcela klíčovým faktorem pro dosažení správných fyziologických hladin metabolických hormonů.

Hormony štítné žlázy

Hormony štítné žlázy jsou jedněmi z nejdůležitějších hormonů ovládajících energetický metabolismus organismu. Nedostatečná produkce těchto hormonů štítnou žlázou může vést k výraznému zpomalení metabolismu (zpravidla vychází z genetických predispozic), stejně tak může vést až k významným chorobám, jako je například kretenismus (vychází z nedostatku jodu v potravě).

Nejdůležitějšími hormony štítné žlázy je tyroxin, též známý pod označením T4, a trijodtyronin označovaný zkratkou T3. Tyroxin se v těle chová jako prohormon, tj. jako substrát, který není fyziologicky aktivní, ale ze kterého lze snadnou přeměnou aktivní formu vytvořit. V cílových tkáních tedy tyroxin odštěpuje atom jodu a vzniká z něj aktivní trijodtyronin. Udržování fyziologických hladin hormonů štítné žlázy je velmi významné směrem k udržování rychlého metabolismu. Nedostatečné koncentrace hormonů T3 a T4 vedou nejen ke zpomalení metabolismu, ale také ke snižování sportovní výkonnosti.

Řídícím systémem nad hormony štítné žlázy je thyreotropní hormon označovaný zkratkou TSH. Právě thyreotropní hormon řídí prokrvení štítné žlázy a uvolňování tyroxinu a trijodtyroninu do krevního řečiště. Spiegel K. a kol. testovali vliv spánkové deprivace na uvolňování thyreotropního hormonu u skupin s průměrnou dobou spánku 3h49 a 9h03 a došli k závěru, že spánkově deprivované osoby vykazovali výrazně nižší uvolňování thyreotropního hormonu do krve než skupiny s dostatečnou dobou spánku (obr. níže, viz [1] zdroje):

Zdá se tedy, že spánek a dostatečná regenerace CNS je dalším důležitým faktorem, na který bychom měli dbát směrem ke správné hormonální rovnováze, která nám v konečném důsledku dopomůže k lepším sportovním výsledkům.


Autor článku: Martin Schmiedl


Zdroje:

  1. SPIEGEL K. a kol., Leptin Levels Are Dependent on Sleep Duration: Relationships with Symphathovagal Balance, Carbohydrate Regulation, Cortisol, and Thyrotropin, The Journal of Clinical ENdocrinology & Metabolism, 2004
  2. ADAM et al., Stress, eating and the reward systém, Physiology & Behavior, 2007
  3. EPEL et al., Stress may add bite to appetite in women: a laboratory study of stress-induced cortisol and eating behavior, Psychoneuroendocrinology, 2001
  4. BUXTON, SPIEGEL, VAN CAUTER, chapter 8: Modulation of endocrine function and metabolism by sleep and sleep loss, Sleep Medicine, 2002

Comments:0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *