Kalkulačka

Pro dosažení vysněné postavy je správné stravování zcela zásadním faktorem, který dělí úspěšné od méně úspěšných. Jak však docílit toho, abychom se stravovali správně?

Při zpracování kvalitního a funkčního jídelníčku je třeba mít vždy na paměti, že ve výživě existují dva faktory, které nám pomohou k viditelným cílům. Jednak jde o stránku kvalitativní, kdy se snažíme preferovat nutričně hodnotné potraviny oproti levným náhražkám, fast-foodům apod. Málokdo si však uvědomuje, že stejně tak důležitá je i stránka kvantitativní, tj. kolik jídla si za den mohu dovolit.

Pro kvalitní výsledky je nutné brát v úvahu obě dvě stránky výživy, jelikož pokud budeme konzumovat kvanta zdravého jídla, zcela jistě to nepovede k redukci tukové tkáně a to i v případě nutričně hodnotných potravin. Jelikož lidé mají často problém se správným stanovením právě této druhé stránky výživy, rozhodl jsem se Vám pomoci a nastínit první odhad denního množství živin.

Pravdou zůstává, že stanovit přesně denní energetický výdej, resp. příjem, je úkol velmi obtížný a prakticky neřešitelný. Energetický výdej je totiž funkcí daleko více proměnných než jen váhy, výšky, věku aj. Považuji za správné zmínit, že energetický výdej též závisí na hormonálních hladinách, stresových situacích, genetických predispozicích, ploše kůže a dalších veličinách, které změříme jen velmi obtížně. I přes to však dobrý odhad může být výborným pomocníkem ve snaze o stanovení doporučených denních hodnot makroživin.

Kalkulačka, kterou Vám tímto dávám k dispozici představuje celou řadu výhod oproti jiným běžným linearizovaným kalkulačkám, jelikož dává dohromady více faktorů, které se na denním energetickémm výdeji podílejí. Díky tomu dosahuje přesnějších výsledků pro širší interval populace, a tak ji mohou využívat každý, kdo netrpí zdravotními problémy, které by měly znatelný vliv na bazální metabolismus.

I přes to však mějte na paměti, že kalkulačka podává pouze odhad k doporučenému množství živin v potravě. Zkuste aplikovat doporučené hodnoty a případně upravit po několika týdnech, nejsou-li výsledky takové, jaké jste očekávali.

PAKLIŽE SI STÁLE NEVÍTE RADY, JAK NASTAVIT SVŮJ JÍDELNÍČEK, TAK MNE KONTAKTUJTE POMOCÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE.


 

Kalkulačka na stanovení živin

Kalkulačka zhotovena dne 1. 8. 2017

Kalkulačka

Updated on 2018-05-25T11:57:27+00:00, by Martin Schmiedl.