Neznámé suplementy: Fenugreek, glycerol

Množství doplňků stravy na pultech prodejen se sportovními suplementy každým rokem roste a vyznat se v pestré nabídce nebývá jednoduchým úkolem. A jelikož po přečtení etikety zpravidla nabydeme dojmu, že tento doplněk je přímo šitý na míru pro nás, stává se výběr ještě obtížnějším. A i přesto pravdou zůstává, že reálný efekt většiny suplementů je výrazně nižší, než jaký od nich očekáváme. Pojďme se proto nyní podívat na tři suplementy, které se pomalu dostávají na tuzemský trh doplňků stravy.

Fenugreek

Fenugreek, odborněji zvaný Trigonella foenum-graecumnebo také Pískavice řecké seno, je rostlina, která se již mnoho staletí využívá v různých částech světa pro své léčebné účinky. I proto se tato rostlina dočkala v poslední době značné pozornosti nejen vědecké společnosti, ale také zájmu mnoha sportovců. Mezi nejčastěji udávané účinky konzumace Fenugreek patří anti-diabetické účinky způsobené zvýšenou insulinovou citlivostí a poté účinky související se zvyšováním hladiny testosteronu v krvi, což má nakonec za následek optimalizaci AMS[1]a následně též HRQoL[2]. Pojďme se nyní podívat na dostupné studie k tomuto potenciálnímu fungování.

Na počátku letošního roku proběhla studie zaměřená na efekty podávání extraktu z Fenugreek (v dávce 400-500 mg/d) na silový rozvoj a hladinu testosteronu. Bylo změřeno, že skupiny podávající extrakt z Fenugreek vykázaly během 8týdenní studie zlepšenou kvalitu spánku, zároveň 71 % osob ze skupiny sportovců podávajících Fenugreek zvýšilo svou úchopovou sílu, což značí též potenciální sportovní využití. Hladina celkového sérového testosteronu byla prokazatelně zvýšená ve skupině osob podávajících Fenugreek v rámci této studie.

V jiné studii z roku 2018 bylo podáváno experimentální skupině 2x 200 mg extraktu Trigonella foenum-graecum spolu s extraktem Lespedeza Cuenata.Studie probíhala 8 týdnů a zúčastnili se ji muži ve věku 55-60 let, kteří byli následně rozděleni buď do experimentální skupiny či do skupiny užívající placebo. Po osmi týdnech užívání bylo změřeno, že experimentální skupina prokazatelně zvýšila koncentraci jak volného, tak celkového testosteronu v krvi, zatímco placebo – skupina zůstala na výchozích hodnotách. Zároveň u experimentální skupiny došlo k mírnému, byť prokazatelnému zvýšení hladiny HDL-cholesterolu a snížení hladiny LDL-cholesterolu.

Na základě současných studií se zdá, že podávání extraktu Fenugreek doopravdy může vést k částečnému zvýšení hladiny testosteronu v krevním séru. Zároveň je však třeba připomenout, že podobné zvýšení testosteronu bude mít jen velmi malý vliv na budování svalové hmoty (byť může mít vliv na zvýšení libida a dalších parametrů HRQoL

[1] Aging Male Symptoms
[2] Health-Related Quality of Life

Glycerol

Glycerol je poly-alkohol, který se běžně vyskytuje ve struktuře tuků konzumovaných v potravě, kde funguje jako nosič jednotlivých mastných kyselin. Zdá se to pozoruhodné, ale právě tento glycerol se též prodává ve formě doplňků stravy za účelem zvýšení výkonnosti. Glycerol je značně hygroskopická[3]látka, čehož se využívá též v potravinářském průmyslu jako zvlhčovadlo. Podobný efekt však glycerol může vykazovat i v lidském organismu, jelikož pokud je přijat v dostatečné dávce současně s vysokým příjmem tekutin, dokáže v organismu zadržet asi 300-730 ml tekutin navíc. Potenciální zvýšení krevní plazmy vede nejen k potenciálně lepšímu prokrvení a růstu výkonnosti, ale také k tomu, že byl glycerol v roce 2010 zařazen na WADA list zakázaných látek.

Podívejme se ještě jednou na mechanismus působení glycerolu v lidském organismu. Po podání glycerolu dochází k jeho rychlé absorpci a následné distribuci mezi tělní tekutiny. Podání vysokého množství vody umožní, že se v organismu dočasně zadrží větší množství vody, než by se za běžných fyziologických podmínek zadrželo. To vede mj. k navýšení objemu krevní plazmy a zlepšenému prokrvení tělních tkání. Glycerol je postupně metabolizován v játrech a ledvinách na glukózu prostřednictvím procesu známého jako glukoneogeneze. S klesající koncentrací glycerolu v organismu klesá i osmotický tlak tělních tekutin až ke konečnému vyrovnání vodního hospodaření na původní hodnoty. Povšimněme si rozdílu mezi působením glycerolu a ostatních látek na podporu prokrvení (arginin, citrulin, EGCG, …) – zatímco druhá zmíněná skupina látek syntetizuje či pomáhá syntetizovat NOx, glycerol působí výhradně svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Je třeba zmínit, že nepodá-li se dostatečné množství tekutin společně s glycerolem, vede jeho příjem k dehydrataci (pohlcení již přítomné vody v organismu). Takové působení zcela jistě nepovede k vyšší výkonnosti, leč podobného účinku často využívají kulturisté těsně před soutěží.

V roce 2012 byla provedena rozsáhlá studie na fotbalistech zabývající se fungováním externě podaného glycerolu. Účastnící studie byli následně rozděleny do několika skupin, přičemž významné bylo srovnání mezi skupinou, která před testem výkonnosti konzumovala pouze vodu v množství 26 ml/kg, oproti skupině konzumující před testem výkonnosti glycerol v dávce 1,2 g/kg spolu s vodou v totožné dávce s první skupinou, tj. 26 ml/kg. Lze tedy konstatovat, že obě skupiny byly dostatečně hydratované, zároveň bylo zabezpečeno podání glycerolu experimentální skupině v dostatečné dávce.

V rámci studie bylo zjištěno, že skupina podávající glycerol vykázala výrazně zlepšení v anaerobní výkonnosti, stejně tak se projevila vyšší aerobní kapacitou, což značně souvisí s vyšší hydratací organismu oproti první skupině (i přes stejné množství podaných tekutin). Není překvapením, že celkové množství zadržené vody v organismu během experimentu bylo vyšší v případě skupiny podávající glycerol v dostatečné dávce.

[3] Schopnost zadržovat v sobě vodu, která je v kontaktu s danou látkou, vč. vzdušné vlhkosti

Je třeba upozornit na skutečnost, že zvýšení objemu krevní plazmy po podání glycerolu není tak významné, jak se dříve udávalo. I proto již glycerol od roku 2018 nefiguruje na seznamu zakázaných látek WADA. Zároveň se zdá, že pro efektivní účinnost glycerolu je třeba jeho podání ve vyšších dávkách, než v jakých se běžně vyskytuje v předtréninkových přípravcích.

 

Zdroje:

[1] Patlar S, Yalçin H, Boyali E. The effect of glycerol supplements on aerobic and anaerobic performance of athletes and sedentary subjects. J Hum Kinet. 2012

[2] Park HJ, Lee KS, Lee EK, Park NC. Efficacy and Safety of a Mixed Extract of Trigonella foenum-graecum Seed and Lespedeza cuneata in the Treatment of Testosterone Deficiency Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial, 2018

[3] http://suppversity.blogspot.com/2015/03/fenugreek-works-recent-study-suggests.html

[4] Kevin RM. Coyle, Emily Barton, Heather A. Hausenblas a kol., Efficacy of fenugreek supplementation on men’s health: randomized placebo controlled double-blind trial, 2018

[5] Sreejayan Nair, Derek Smith, Scarlet L. Barnes a kol., Pilot clinical trial to evaluate the effect of Fenugreek Saponins on physical fitness, 2018

Copyright: Martin Schmiedl

Comments:0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *