Pomáhá akupunktura s bolestí zad?

Akupunktura je alternativní léčebná metoda, která se v tradiční čínské medicíně používá již mnoho set let. Samotné provedení léčby vychází ze zapichování speciálních akupunkturních jehel do specifických míst, kterými podle tradiční čínské medicíny prochází energie čchi.

Skutečný efekt akupunktury je však na základě vědeckých studií rozporuplný a do současné doby neexistují přesvědčivé důkazy, které by použití akupunktury podporovaly.

Bolest zad je vždy komplexní problém

Chronické bolesti zad, především poté specificky v dolní bederní oblasti, jsou zdravotním problémem, který je v moderní společnosti poměrně běžný. Podle některých zdrojů zaplatí Američané ročně až 37 miliard dolarů za léčbu spojenou s bolestmi zad. Všeobecně se dá říct, že zdroje bolestí jsou zpravidla multifaktoriální a často k nim významně přispívá nesprávné držení těla, nadváha a obezita, nedostatek pohybu či dysbalance v rozvoji svalové hmoty.

Najít a správně vyřešit příčinu bolestí zad je nesnadným úkolem mnoha lékařů či fyzioterapeutů a často je nezbytné pacienta přesvědčit ke změně celkového životního stylu, který bývá pravým zdrojem nepříjemných bolestí. Medikamenty na bázi nesteroidních protizánětlivých léčiv sice mohou ulevit od bolesti, ale v principu jen řeší následek problému, a tak v léčbě jako takové nejsou příliš efektivní.

Vedle zavedených léčebných postupů existuje též celá řada alternativních směrů, mezi kterými vyniká akupunktura. Akupunktura spočívá v zapichování speciálních velmi tenkých jehel o šířce asi 250 mikronů do specifických míst, kde zůstávají po dobu 20 minut, než jsou opět vyjmuty.

Mohou akupunkturní jehly nahradit párátka?!

Jelikož skutečná účinnost akupunkturní léčby stále není přesvědčivě prokázána, rozhodli se vědci pod vedením Daniela Cherkina z Washingtonského zdravotního institutu k zajímavému experimentu. Do svého pokusu zapojili celkem 638 dospělých jedinců s indikovanou bolestí zad, které se následně pokusili léčit mj. pomocí následujících metod:

  • Tradiční akupunktura pomocí speciálních jehel
  • Simulovaná akupunktura pomocí párátek
  • Běžná péče

Tradiční akupunktura vycházela ze standardizovaných metod tak, jak je tradiční čínská medicína doporučuje. Simulovaná akupunktura byla provedena pomocí klasických párátek tak, že na počátku bylo manuálně „píchnuto“ do kůže párátkem za účelem napodobení zapíchnutí. To samé bylo provedeno po 20 minutách, aby pacienti měli pocit, že jsou jim jehly vyjmuty z kůže ven.

Třetí skupina „běžné péče“ vycházela ze standardních postupů, pacienti zde užívali nesteroidní protizánětlivá farmaka, v některých případech nebyla indikována žádná léčebná procedura. Tato skupina sloužila vědcům jako kontrolní skupina.

Tradiční akupunktura dosáhla ve studii stejných výsledků jako párátka

Ačkoliv tradiční akupunktura byla provedena standardizovanými postupy, nebyla v odstranění bolestí efektivnější oproti použití klasických párátek. O to víc je překvapivý fakt, že podle vědců by tato standardizovaná akupunkturní léčba sestávající z 8–10 terapií stále asi 600–1200 dolarů.

Porovnání jednotlivých léčebných postupů si můžeme ukázat na níže přiloženém grafu, který vychází ze studie Cherkina z roku 2009:

Jak je vidět, simulovaná i standardizovaná akupunktura dosáhly po 1 roce léčby prokazatelně lepších výsledků oproti běžné péči. Vědci dále nabízí několik možných interpretací:

  1. Jedna z možností je, že povrchová stimulace některých bodů na zádech může vést ke stimulaci fyziologických procesů, které mohou podpořit funkci měkkých tkání a vést ke snížení bolesti. V takovém případě je možné, že stačí body stimulovat pouze povrchově bez nutnosti zapíchnutí jehel do kůže.
  2. Je ale také možné, že pacienti v experimentální skupině byli více entuziastičtí, měli důvěru v přesvědčivé terapeuty a v neposlední řadě také mohli mít důvěru v léčbu, kterou dostávali. Takovému efektu říkáme jednoduše „placebo“ efekt.

Závěrem

Do současné doby neexistuje přesvědčivé množství vědeckých důkazů, které by podporovaly využití akupunktury v léčbě chronických bolestí zad. Ve studii Cherkina z roku 2009 můžeme dokonce narazit na překvapivé zjištění, že akupunktura simulovaná jednoduchým „pícháním“ pacienta párátkem může mít zcela identický efekt v porovnání s tradiční a standardizovanou metodou akupunktury. Je třeba také možné, že kontakt se specifickými místy je dostatečný k podpoře fyziologických procesů a že samotné propichování kůže není v rámci akupunktury nezbytné.

Stále však je třeba mít na paměti, že i placebo efekt může mít velký vliv na celkovou subjektivně vnímanou bolest. Je totiž zřejmé, že obě skupiny pacientů, kterým byla předepsána experimentální léčba, vykázaly podstatně větší zlepšení oproti kontrolní skupině.

 

Zdroje:

CHERKIN, Daniel C., Karen J. SHERMAN, Andrew L. AVINS, et al. A Randomized Trial Comparing Acupuncture, Simulated Acupuncture, and Usual Care for Chronic Low Back Pain. Archives of Internal Medicine [online]. 2009, 169(9)

MARTIN, Brook I. Expenditures and Health Status Among Adults With Back and Neck Problems. JAMA [online]. 2008, 299(6)

KOOG, Yun Hyung, Jin Su LEE a Hyungsun WI. Clinically meaningful nocebo effect occurs in acupuncture treatment: a systematic review. Journal of Clinical Epidemiology [online]. 2014, 67(8), 858-869

 

Autor: Martin Schmiedl

Comments:0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *