Sex a sportovní výkon

Jen málokdo si v běžném životě uvědomuje, jak moc jsou si jednotlivé fyziologické procesy v těle blízké a jak moc se navzájem ovlivňují. Jedno takové spojení si představíme v dnešním článku a půjdeme do toho rovnou po hlavě: sex a sport! Může sex ovlivňovat sportovní výkonnost? A nebo snad, může sport ovlivňovat vaši sexuální výkonnost? Na ty a ještě mnohem více otázek si odpovíme v dnešním článku. Stud stranou a pojďme na to!

 

Mezi trenéry se pohybuji s každodenní frekvencí a nejednou mě překvapí doporučení a rady, které trenéři různých sportovních odvětví svým svěřencům předávají. Nebudu zde konkrétní a ani nebudu zabíhat do detailů, i přes to zmíním jednu radu, kterou jsem slyšel během své trenérské praxe již mnohokrát:

„Před zápasem žádný sex, klesne ti výkonnost!“

A je jedno jestli jde o bojové sporty či o fotbalové utkání, slyšel jsem to z mnoha různých sportovních odvětví. Zajímavé pro mě byly následná setkání s trenéry opačného názoru, kteří toto tvrzení s neochvějnou jistotou dementovali a považovali jej jako mýtus. Když jsem se však zeptal těchto trenérů, proč si to myslí, nebyli schopni odpovědět. Zkrátka to ví. Tím hůř, že podobnou odpověď jsem dostával i od té první skupiny trenérů, a tak jsem opět došel ke zjištění, že dokud si toto téma nenastuduji sám, moc se v jeho pochopení neposunu…

A nutno říct, že za tu dobu jsem se posunul! Abych vám však mohl tyto informace předat srozumitelnou formou, budeme muset začít stručným vysvětlením základních pojmů, které nás objasněním této sexuálně-sportovní problematiky budou provázet.

Testosteron. Myslím, že netřeba důkladně představovat tento mužský pohlavní hormon, který vede k rozvoji mužských pohlavních znaků a stojí za rozdílným osvalením mezi muži a ženami. Testosteron v krvi je však třeba chápat v komplexnějším měřítku. Testosteron v krvi vám umožňuje být motivován pro aktivitu, kterou děláte, vede ke zdravé agresi při sportovním výkonu a umožňuje podávat kvalitní a sebevědomý projev jak v běžném životě, tak ve sportu. Mít co nejvíce testosteronu při výkonu, to je oč tu běží. A pokud se jeho hladina po sexuální aktivitě snižuje, máme problém!

Prolaktin. Další důležitý hormon podílející se na lidské sexualitě. Jeho zvýšená hladina u mužů se může projevit nadměrnou tvorbou mléčných žláz v prsou, zároveň vede ke změně chování a snižuje sexuální chtíč.

Oxytocin. Hormon, který je typický pro změnu chování žen během těhotenství či při výchově dítěte. U mužů je přítomen taktéž, ačkoliv ve výrazně nižší míře.

 

Znalost fungování těchto základních hormonů nám pro začátek bude stačit. Pojďme se nyní podívat na to, co se v organismu odehrává po dokončení sexuální aktivity a na to, zda-li tyto procesy mohou negativně ovlivnit výkonnost při následující sportovní aktivitě. Zároveň přicházím s malým omezením – téměř všechny studie zabývající se touto problematikou se zabývají vlivem sexuální aktivity na sportovní výkon u mužské části populace. O tom, zda je to experimentálně snazší, či se jedná pouze o náhodu, nehodlám polemizovat. Zkrátka to tak je a budeme se s tím muset smířit.

 

Co se v organismu mužů děje po dosažení orgasmu?

Na základě provedených studií dnes již víme, že orgasmus významně ovlivňuje hladinu hormonů v krvi. Podíváme-li se důkladněji na změny, které se odehrávají, dojdeme k zajímavým výsledkům.

Prakticky u všech testovaných subjektů dochází po dosažení orgasmu ke značnému vyplavení prolaktinu, který se v krvi vyskytuje ve zvýšených hodnotách po dobu asi 30-60 minut po dosažení orgasmu. V současné době panuje všeobecná shoda, že je to právě vyplavení prolaktinu, které vede k ospalosti a neschopnosti další sexuální aktivity u mužů po dosažení orgasmu (už snad dámy chápou).

Zajímavější vývoj se odehrává v případě vyplavení oxytocinu. Zde již situace tak jednoznačná není, jelikož zvýšení oxytocinu po dosažení orgasmu je v řádu 40-360 % – velmi rozlišné u různých osob. A jelikož oxytocin hraje důležitou roli v psychice člověka, můžeme si právě tímto mechanismem vysvětlit krátkodobý po-sexový stav či náladu, která se často u mužů vyskytuje. Zároveň si můžeme ilustrovat významnou rozmanitost, která se mezi jednotlivými muži vyskytuje. Jelikož se však oxytocin v krvi zdržuje maximálně 15-30 minut, nemusí nás jeho vyplavení s ohledem na sportovní výkon příliš zajímat.

A co na to testosteron? Je to možná překvapivé, ale zdá se, že testosteron celému vašemu představení přihlíží bez většího zájmu, protože jeho hladina zůstává před, během i po dosažení orgasmu prakticky nezměněná. To je velmi zajímavé zjištění, jelikož znamená, že v momentě, kdy se hladina prolaktinu a oxytocinu vrátí do původních hodnot, jsou koncentrace jednotlivých hormonů na stejné úrovni, jako před sexuálním stykem. Je-li sportovní aktivita od sexuální aktivity dostatečně vzdálena, nemusíme se obávat snížené výkonnosti vlivem hormonální nerovnováhy, jelikož k ní nedochází!

Jak tedy hormonální změny vyvolané sexuální aktivitou ovlivňují sportovní výkonnost? V současné době se zdá, že vyplavení oxytocinu a prolaktinu není tak problematické, aby mohlo ovlivnit sportovní výkonnost. Vyhýbejte se sexu asi 30-120 minut před závodem či vrcholnou soutěží, jelikož vyplavený oxytocin a prolaktin mohou způsobit sníženou výkonnost vyvolanou změnami v psychickém rozpoložení daného sportovce. Dodržením delších rozestupů mezi sexuální aktivitou a počátkem sportovního výkonu však zajistíte tělu dostatečně dlouhou dobu pro obnovení normálních hladin hormonů, sexu se tak obávat nemusíte.

Pokud se však zabýváme sexuální aktivitou jako komplexní činností, je třeba dále hledět na další aspekty vedle ovlivnění hormonální rovnováhy. Provozování sexu totiž patří mezi fyzické aktivity a spaluje nám zásoby živin podobně, jako je tomu například u běhání či plavání. Počítáte své sportovní aktivity do svého energetického výdeje? Pravděpodobně byste i sex měli započítat. Muži spalují při sexu asi 4,2 kcal za minutu, zatímco ženy vydávají asi 3,1 kcal za minutu (zde samozřejmě existují značné individuální rozdíly, že…). Proč to zde zmiňuji? Provozování sexu vám totiž může spálit značné zásoby cukerných zásob, glykogenu, které vám poté mohou chybět při sportovním výkonu. Chystáte se tedy na důležitý výkon či závod? Vynechání sexu či převzetí pasivní role vám umožní ušetřit zásoby živin a vám tak nabídne potenciál k lepšímu výkonu. A to se vyplatí, ne?

 

Shrnutí

Sexuální aktivita způsobuje výkyvy v hladinách prolaktinu a oxytocinu v řádech desítek minut po dosažení orgasmu u mužů, to se projevuje sníženou chutí na sex či únavou.

Po srovnání hormonálních hladin do normálních hodnot již hormony nepřispívají ke snížení výkonnosti.

Sex představuje relativně náročnou fyzickou aktivitu a může vám ubrat z vašich zásob živin pro daný sportovní výkon.

 

 

Zdroje

Exton M.S. et al.: Endocrine response to masturbation-induced orgasm in healthy men following a 3-week sexual abstinence. World journal of urology 19:5 (2001)

Krüger T. et al.: Neuroendocrine and cardiovascular response to sexual arousal and orgasm in men. Psychoneuroendocrinology 23:4 (1998)

Krüger et al.: Specificity of the neuroendocrine response to orgasm during sexual arousal in men. Journal of endokrinology 177:1 (2003)

Frappier J. et al.:Expenditure during Sexual Activity in Young Healthy Couples. (2013)

 

 

Comments:0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *